Stavební povolení

Provedeme Vás procesem stavebního řízení nebo za Vás vyřídíme změnu užívání prostoru Vaší nové prodejny. Získáme pro Vás souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy. Na Vaše přání připravíme komplexní projektovou dokumentaci, technickou zprávu či provozní řád Vaší prodejny. To vše v co možná nejkratším termínu – protože - čas jsou peníze. Víme, že v pronajatém prostoru platíte nájem a ušlé tržby společně s platem již přijatého personálu jsou opravdu velkou finanční zátěží.